ISTORIJA PEDAGOGIJE PDF

ISTORIJA PEDAGOGIJE PDF

Angažovana je na predmetima Istorija pedagogije, Savremeni pedagoški pravci, Socijalna pedagogija, Teorije intelektualnog vaspitanja i Teorije moralnog. Razlika između vaspitanja i pedagogije? Da bi se jedan skup studija nazvao naukom potrebno je da one poseduju odredjena svojstva: 1. Beda pedagogije svedoci o bedi ja pedagogije u glavnim je potezima pandan istoriji filozofije. I nije cudo da je pedagogija.

Author: Samugal Julkis
Country: Anguilla
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 4 June 2004
Pages: 254
PDF File Size: 14.46 Mb
ePub File Size: 6.31 Mb
ISBN: 711-8-36712-236-6
Downloads: 36068
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maktilar

Prema Rusou, ljudi su zakljuili vlastima koji su sami izabrali.

To djelo sadri u sebi po obliku elemente romana i rasprave i istorkja znai napad na feudalno obrazovanje i sholastiku kolu i ujedno daje sliku idealnog vaspitanja. U mnogome je uticao na ideologe francuske revolucije, na Herbarta, Kanta, Hegela i dr. Prije svega neprimjenjivanje kazne u vaspitanju djeteta i sloboda djeteta prilikom kolovanja.

Da li je napredak nauka i umjetnosti uticao na poboljanje morala? Ruso je prvi u istoriji vaspitanja detaljno razradio vaspitanje ulnih organa, kao i veze nastave sa ivotom. Prema Rusou vaspitaeva uloga se sastoji u tome da stvara to povoljnije okolnosti za razvoj djeteta, za njegovo sticanje sve brojnijih iskustava i da ga zblii s prirodnim posljedicama njegovih ina.

Ovaj podatak nije sasvim pouzdan jer u razliitim literaturama se nalaze razliiti razlozi zato je otac Rusoa ostavio i prepustio brigu o njemu roacima.

Stvari nas vaspitavaju time, to stiemo vlastito iskustvo u sredini, koja utie na nas. Na pedagokom polju kao to je ve reeno Ruso je isticao prirodu i slobodu, kao osnove njegovih filozofskih i prije svega, pedagokih pogleda.

  BILLU COMICS PDF

Published on Dec View 16 Download 1. Ruso zasniva svoju veliku vjeru u prirodu djeteta na vjeri oveka, na svom humanizmu, kome je polazna taka njegovo uvjerenje da je ovjek po svojoj prirodi dobar i da meu ljudima postoje samo neizmjerno male razlike.

Tu je uloga vaspitaa pedagogiie i nezaobilazna. Emil ili o vaspitanjuDrutveni ugovori, Rasprava o porjeklu i osnovama nejednakosti meu ljudima, Pisma francuskih enciklopedistaU nekim njegovim pedagokim pogledima mogu se uoiti i peagogije nedosljednostiprotivurjenosti i krajnosti, npr. Vaspita je duan da stvara povoljne okolnosti za razvoj isgorija i da mu poboljava uslove za sticanje iskustava.

A dai zana thiang zan Documents. Svakako, da u njegovoj tekoj mladosti treba traiti objanjenje za njegovo idealno prikazivanje mladosti odnosno vaspitanja djeteta. On smatra da postoje velike razlike meu mukarcima i enama u pogledu sposobnosti i ivotnog poziva.

Po Rusou dijete treba samo da razumije i istrauje i da stie onoliko znanja koliko misli da mu je potrebno. Po klubovima Pariza itana su njegova djela pred oduevljenim masama. S obzirom na to da je ideoloki oslonac feudalizma katolika crkva, Ruso je katolikoj religiji suprotstavio prirodnu religiju deizam.

Jelena Petrović

Kao veliki humanista, on se zalae za pravo djeteta, za ljubav prema djetetu, za razvijanje samostalnog miljenja, za razumijevanje prema njemu itd. Velike pogreke Rusoa sadrane su i u slobodnom vaspitanju, kao i u podcjenjivanju sistematskih znanja. Prije svega na pedagoke ideje krajem og i poetkom og vjeka i na formiranje pedagokih pogleda drugih pedagokih velikana: Budui da obino vaspitanje formira dete za prirodno stanje nepokvarenosti i jednakosti, mora zbog toga pravo vaspitanje najpre dete odvojiti od tog pokvarenog drutva i presei sve veze, koje spajaju dete s njima.

  TAFSIR AL BAGHAWI ENGLISH PDF

Drustveni ugovor- zan zak ruso – ugovor- zan zak ruso.

Po njemu za sve je kriva privatna svojina. Stoga i vaspitanje treba biti slobodno, i to po svojim metodama i po organizaciji. Seminarski Iz Specijalne Pedagogije Documents. Opta istorija kolstva i pedagokih ideja, Nauna knjiga, Beograd3 Zaninovi, M.

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.docx

Vaspitanja mladog ovjeka za ivot sa drugim ljudimaza ivot u drutvu. Ruso je idejni zaetnik novog literarnog i pedagokog pogleda. Ljudi nas vaspitavaju time, to nas ue upotrebljavati ono to u nama razvija priroda, dakle, u prvom redu sposobnosti. Zbog tog njegovog drutvenog poloaja razumljivi su i njegovi socijalno-filozofski pogledi posebno ideja o jednakosti svih ljudikoje epdagogije imati u vidu, ako hoemo da shvatimo Rusoovu pedagoku koncepciju.

University of Novi Sad, Faculty of Philosophy | Pedagogy –

Neke su bile veoma krupne ali ipak se mora uzeti u obzir vrijeme u kome je on iveo. Sa 12 godina djeak odlazi da ui graverski zanat, ali je zbog grubog odnosa majstora napustio zanat i poeo da luta po svijetu. Otac nije mogao da mu prui adekvatno obrazovanje, ali je zajedno sa sinom provodio noi itajui mu zanimljive tekstove i biografije znamenitih ljudi.

Ruso je ovakvim svojim pedagokim idejama izraavao protest istoija feudalne nastave i feudalnog vaspitanja. Odgojni problemi glazbene pedagogije Documents.